Struktur

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge, hvilken forening man vil være medlem af, men det er typisk den lokale forening der, hvor man bor. Ballerup er en del af "Ballerupkredsen" der dækker Ballerup og Glostrup kommuner, men som har hver deres partiforening. Kredsen opstiller en kandidat til folketinget og en kandidat til Regionsrådet. Hos os er det pt. Mette Frederiksen til Folketinget og Hanne Andersen til Regionsrådet..

Som medlem af Socialdemokratiet har man ret til at:

  • deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde.
  • deltage i opstilling og valg af kandidater til politiske og organisatoriske tillidshverv på opstillingsmøder og gennem urafstemninger.
  • efter et års medlemskab, at søge opstilling til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet og andre nærdemokratiske råd. Dog kan der gives dispensation ved generalforsamlinger.
  • stille op til tillidsposter i partiet, som fx forenings-, kreds-, og regionsbestyrelser, partistyrelse og delegeret til repræsentantskabsmøder og kongresser.

Kongressen er partiets lovgivende og i alle forhold øverste myndighed. Der afholdes ordinær kongres hvert fjerde år. På de ordinære kongresser vedtages forskellige politiske programmer, ligesom der er valg af partistyrelse og behandling af partiets love.

Imellem de ordinære kongresser afholdes temakongresser, hvor der efter forudgående drøftelser i organisationen vedtages udtalelser vedrørende temaer fastlagt af partistyrelsen.

På den ordinære kongres vælges partiets formand, to næstformænd og partisekretæren. Blandt formand og næstformænd skal begge køn være repræsenteret. Blandt de to næstformænd skal der mindst være en, der ikke er folketingsmedlem eller medlem af Europa-Parlamentet.