Kommunalbestyrelsen

Socialdemokrater i Kommunalbestyrelsen

Jesper Würtzen, borgmester

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2006
Øvrige poster:
Formand for Økonomiudvalget

E-mail: jew@balk.dk

facebook Jesper på Facebook

Johan Müller - 1. Viceborgmester

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018
Øvrige poster:
Medlem af Økonomiudvalget
Formand for Socialudvalget
Email: jml2@balk.dk

Lolan Marianne Ottesen

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2002
Øvrige poster:
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Socialudvalget
Formand for Sundhed- og Ældreudvalget

E-mail: loo@balk.dk

facebook Lolan på Facebook

Peter Als

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2010
Øvrige poster:
Medlem af Økonomiudvalget
Formand for Børne- og Skoleudvalget
E-mail: pka@balk.dk

Helle Hardø Tiedemann

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 1998
Øvrige poster:
Medlem af Økonomiudvalget
Formand for Klima- og Miljøudvalget

E-mail: htm@balk.dk

facebook Helle på Facebook

Charlotte Holtermann

Indtrådt i Kommunabestyrelsen 1/1 2014
Øvrige poster: 
Formand Kultur og fritidsudvalget
Medlem  af Børne- og Skoleudvalget

E-mail: clho@balk.dk

facebook Charlotte på Facebook

Musa Kekec

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2014
Øvrige poster:
Formand for Erhvervs- Beskæftigelse- og uddannelsesudvalget
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Per Mortensen

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2010
Øvrige poster:
Medlem af Socialudvalget
Medlem af Klima- og Miljøudvalget
E-mail: prm@balk.dk

facebook Per Mortensen på Facebook

Maria Lundahl Assov

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2010
Øvrige poster:
Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Socialudvalget
E-mail: mlu@balk.dk

 

Özcan Kizilkaya

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2014
Øvrige poster:
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Børne- og Skoleudvalget

Mobil: 41 75 10 00
E-mail: ozki@balk.dk

Anja Holtze

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018
Øvrige poster:
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsessudvalget
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget
Email: aho3@balk.dk

 

Morten Andersson

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2018
Øvrige poster: 
Medlem af Klima- og Miljøudvalget
E-mail: mor6@balk.dk

Sandra Marsenic

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 1/1 2022
Øvrige poster: 

Medlem Økonomiudvalget
Medlem Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget
Næstformand Kultur-  og Fritidssudvalget
E-mail: sam5@balk.dk