Kandidater til KV17

Her er de Socialdemokratiske kandidater til Kommunalvalget den 21. november 2017. De er her listet i opstillingsrækkefølge.

Nummer 1. er Borgmesterkandiadat Jesper Würtzen

2. Peter Als

peteralskv17

Jeg er formand for Børne- og Skoleudvalget, er i økonomiudvalget, og formand for den socialdemokratiske gruppe.
Som udvalgsformand er børn og unge mit vigtigste fokusområde. Det er vigtigt, at vi får alle med i fællesskaberne, så ingen bliver ensomme eller mobbede. Alle børn skal have et godt børneliv, der gør dem klar til et godt voksenliv og en aktiv del af samfundet.
Derfor, står jeg 100% bag en sammenhængende indsats fra 0 – 25 år, hvor vi tidligt hjælper familier, der har behov, og sikrer at alle arbejder sammen til barnets bedste.
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde for, at Ballerups børneinstitutioner og skoler
bliver endnu bedre, gerne Danmarks bedste, til gavn for Ballerups børns læring, trivsel og udvikling.
Kommunens økonomi er et andet fokuspunkt, det er en forudsætning for så meget andet, at der er orden i økonomien.
Jeg vil også arbejde for, at alle borgere i deres kontakt til kommunen bliver mødt respektfuldt og ligeværdigt.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Adresse:
Askeengen 41 – 2740 Skovlunde
Telefon: 44 84 40 27
E-mail: pka@balk.dk

3. Lolan Marianne Ottesen

lolan

Ballerup kommune skal være stærk, dialogbaseret og med borgeren i centrum.
Jeg har fokus på: Velfærd for alle, ældre borgere, borgere med demens og andre kroniske lidelser, voksne med særlige behov, støtte pårørende og sikre livskvalitet, tilgængelighed og værdighed. Optimale tilbud til borgere med psykiatriske udfordringer, tæt samarbejde med Regionen, fokus på overgangen fra barn til voksen.
Sundhed for hele livet, fokus på livsstilssygdomme.
Flere borgere ønsker at bidrage med frivilligt arbejde, til glæde for vores fælles velfærd, og her skal vi sikre rammerne og trygheden.

Vokset op i Skovlunde, bor i Ballerup, Kæreste med Jan, og både mor og farmor

Kommunalbestyrelsesmedlem, Viceborgmester
Stilling:
Jobkonsulent, Uddannet kontorassistent, pædagog, leder og terapeut
Alder: 60 år

4. Charlotte Holtermann

charlotteholtermann

Det har været 3 spændende år som nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem, hvor jeg har lært rigtig meget.

Fra min tid i KMB er jeg nok mest stolt af, at vi som A-gruppe meget hurtigt vedtog at etablere korttidspladserne på Ved Parken. Ballerup havde en kedelig plads på listen over kommuner, der var dårligst til at hente færdigbehandlede borgere hjem fra hospitalerne. Vi handlede på det og vendte statistikken markant, fordi vi ikke kunne være andet bekendt!
Det, at kunne være med til at ændre på noget og at gøre noget godt for borgerne i den kommune jeg bor i og holder så meget af, er drivkraften i mit politiske arbejde. Derfor genopstiller jeg til Kommunalbestyrelsen i Ballerup.

Mine mærkesager: Værdighed gennem alle livets faser! Investering i børn og uddannelse! Ballerup som miljørigtig kommune!

Medlem af Partiforeningsbestyrelsen

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling:
 Folkeskolelærer
Alder: 45 år
Email: clho@balk.dk

5. Per Mortensen

permortensen

Tidligere faglig sekretær 3F, næstformand RBF.
2 perioder i kommunal bestyrelsen.
Vil fortsat arbejde for en grøn, proaktiv Socialdemokratisk ledet kommune, vi alle kan være stolte af.
Siger nej til Social dumping og Piratisering af vores velfærd.
Siger ja til at vores børn skal have de bedste muligheder, og vi skal passe vores ældre.
Ønsker mere og bedre kollektiv trafik, fremkommelighed og ordentlighed i det politiske arbejde.
Jeg vil fortsat arbejde på at være djævlens advokat, de svages beskytter og de riges ris.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling: Konsulent
Alder:
 60 år
Telefon: 42 15 30 83
Email: prm@balk.dk

6. Helle Hardø Tiedemann

helletiedemann

Borgerne – Økonomien – Trafikken – Byen og det grønne – Miljøet
Jeg brænder for miljø, klima og det gode liv i byerne. Det har jeg arbejdet for i 12 år som formand for Teknik og Miljøudvalget. Det vigtigste for mig er, at vi fortsat har en veldrevet kommune med sund økonomi, ordentlig infrastruktur, moderne institutioner, mange grønne områder og små oaser. Vores miljø skal tages alvorligt, ressourcerne udnyttes optimalt og mest muligt skal genanvendes.
Mennesker; store som små skal trives i hele vores kommune. Jeg tager mit ansvar som folkevalgt alvorligt, og jeg er jeres ambassadør for udviklingen af den grønne kommune med de gode byer. Jeg går gerne i dialog, lytter, handler og følger op.
En tilgængelig politiker som du kan stole på.
?Det er din kommune  – Jeg arbejder for dig?

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling: 
Social og sundhedsassistent ansat i socialpsykiatrien, Formand for Teknik-og miljøudvalget
Alder: 60 år
Telefon: 20 69 13 84
Email: htm@balk.dk

7. Maria Lundahl Assov

maria

Jeg er gift med Allan, vi har 2 børn på 22 og 25 år og et barnebarn på vej.
At alle børn får en god opvækst, skolegang, uddannelse og job er en af mine kæpheste. Vi skal sikre de rammer, der skal til, for at det lykkes. Vi er godt på vej, mit fokus er nu særligt på udskolingen og overgang til ungdomsuddannelse.

Min søn på 22 år er stærkt handicappet. Det ligger mig meget på sinde, at vi har gode og værdige forhold for vores mest sårbare borgere.
Vi har en stigende andel af ældre borgere. Heldigvis er mange sunde 
og raske og har et aktivt liv. Vi skal sørge for værdige forhold for dem, der ikke kan klare sig uden hjælp.
Ballerup er et godt sted at bo. Jeg vil gerne, i samarbejde med borgerne, være med til en fortsat udvikling af vores velfærd og vores kommune.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling:
Grafiker
Alder: 51 år
Telefon: 40 72 77 66
Email: mlu@balk.dk

8. Irene Jørgensen

irene

Jeg har boet i Ballerup Kommune hele mit liv, og sætter stor pris på det. Da mine børn var ved at være voksne følte jeg derfor behov for at give noget tilbage, til den kommune, som jeg var så glad for og stolt over at bo i. Jeg sidder nu i min første periode i kommunalbestyrelsen.
Jeg synes alle områder er vigtige, men jeg har en særlig opmærksomhed på dem, der har mest behov for fællesskabet. Det skyldes måske, at jeg er socialarbejder, eller også er jeg socialarbejder og socialdemokrat, netop fordi jeg har det sådan.
Ældreplejen, fremkommelighed for alle, også for handicappede og gode tilbud til psykisk syge er blandt mine mærkesager.
Boligpolitik ligger mig også på sinde. Jeg finder det vigtigt at sikre en god balance, så der er gode boliger til alle, uanset hvor i livet vi befinder os.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling: Socialformidler
Alder: 50 år
E-mail: ijr@balk.dk

9. Bjarne Rasmussen

bjarne

Tillidsmand på min arbejdsplads, næstformand i Kultur-og fritidsudvalget, og medlem af børne-og skoleudvalget. Jeg har arbejdet med børn og unge i Ballerup Kommune, og fik i den forbindelse Årets Lederpris og Skovlunde Medborgerpris.

Har 4 dejlige børn, hvoraf 2 går i skole og institution, hvilket giver mig et godt billede af de udfordringer pædagoger og lærere står med i dagligdagen.

Vi skal, som kommune, give børn og unge grundlaget for et godt liv i samarbejde med familien. Vi skal have nedbrudt den negative sociale arv og skabe lige forudsætninger for børn og unge.
Kulturpolitiken skal styrke det lokale kultur-og fritidsliv, fælleskaber på tværs af kulturer, og dæmme op for ekstreme og kriminelle grupperinger.
Kommunen skal opleves som medspiller i tæt dialog med borgerne.
Vi skal have størst mulig kvalitet, og tryghed for vores ældre.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling:
Musiker ved Den Kgl. Livgarde
Alder: 59 år
Telefon: 21 49 10 52
Email: brs@balk.dk

10. Musa Kekec

musa

”Hvorfor bruge tid på politik?
Fordi jeg har et ansvar for mine medborgere, kommunen og fællesskabet. At tage ansvar for at hjælpe andre ligger i mit DNA.
Mærkesager 
Vores børn er vores fremtid og uddannelse spiller en stor rolle. Vi skal have velfungerende skoler og dygtige undervisere. Vi skal sikre, at faglighed og faciliteter er tidssvarende og motivere de unge til at tage en uddannelse, praktisk som bogligt. Alle har et potentiale!

Beskæftigelse bidrager til mere livskvalitet og et meningsfyldt liv. Alle, der har forudsætningerne skal i beskæftigelse og bidrage til det fælles velfærd. Vi skal tage udgangspunkt i den individuelle borger for at sikre den bedste hjælp fremfor meningsløse aktiviteter og forløb, der skader mere end det gavner.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling:
HR Business Partner i Novo Nordisk
Alder: 37 år
Telefon: 30 79 09 29
Email: mkek@novonordisk.com

11. Morten Andersson

mortenandersson

Stolt socialdemokrat siden 2002 – men først og fremmest familiefar.

Jeg er gift med Mischa. Sammen har vi tre skønne døtre i skolealderen. Vi flyttede til Egebjerg i 2005, og udover ungerne har vi hund og en flok høns.
Arbejdsmæssigt er jeg chef for knap 125 medarbejdere i PFA. Her er det mit ansvar at sikre en effektiv administration, og samtidig en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og højt engagement.

Jeg er optaget af, at der er lige muligheder for de unge, og af at vi støtter hinanden, når livets vej slår et knæk. Vi har brug for en dynamisk erhvervspolitik, der sikrer gode arbejdspladser og en boligpolitik, der medfører, at flere har lyst til at bo i og bidrage til udviklingen af vores kommune. Vi har meget, som vi kan være stolte af. Det vil jeg kæmpe for, at vi også har i fremtiden.

Kandidat til KMB
Stilling: 
Civilingeniør, Områdechef, PFA Pension
Alder: 36 år

12. Jack Nør

jacknør

Jeg er 44 år gammel. Jeg har en søn på 22 år, og så arbejder jeg som vagt. Ballerup har været min hjemby i snart 25 år. Nogle af de ting, som jeg lægger vægt på, er at have en tæt kontakt til borgerne, samt være lyttende. Kun på den måde ved jeg, hvad borgerne går med af problemer, tanker og ideer.

Jeg er særligt optaget af tre emner: Børn med særlige behov. De er hverken sjældne eller fremmede. De vil bare være, hvad vi andre også er: En del af et fællesskab. Og netop det er vigtigt for mig; at hjælpe dem, som har det svært. Vi skal passe på miljøet, og derfor skal vi tænke solenergi og andre vedvarende energikilder ind i de beslutninger, hvor det kan lade sig gøre.

De ældre borgere har ydet deres gennem et helt liv, og dem må vi ikke glemme. De skal selvfølgelig have et værdigt ældreliv.

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling:
 Vagt
Alder: 44 år
Telefon: 29 93 19 75
Email: jacr@balk.dk

13. Johan Müller

johan

Vi skal sikre at alle børn og unge kan deltage i kommunens kultur- og foreningsliv. Mange børn og unge har svært ved at finde et fællesskab. Det resulterer i at nogle ender med at sidde hjemme for sig selv.
Det er dårligt for sundheden, psyken og det sociale liv. Derfor skal vi have børnene aktiveret i kommunens foreninger. Desværre er det ikke alle familier der har råd til, at sende deres børn til fodbold, svømning eller spejder. Når pengene er små, og der skal spares, er nogle forældre hurtige til at spare på børnenes fritidsaktiviteter, der ses som en luksus.
I kommunalbestyrelsen vil jeg kæmpe for at tilskuddet til den her gruppe børn og unge bliver udvidet. Flere skal have mulighed for at søge tilskud, så alle kan finde et fællesskab. Det synes jeg er socialdemokratisk hjerteblod.

Kandidat til KMB
Stilling:
 Gymnasieelev
Alder: 18 år
Telefon: 21 81 12 29
Email: Joh4n.muller@gmail.com

14. Dennis Sørensen

dennis

Jeg har været 1. suppleant til kommunalbestyrelsen siden valget 2013.
Jeg er aktivt partimedlem og har deltaget i udvalgsmøder, kommunalbestyrelsesmøder, gruppemøder og bestyrelsesmøder samt div. aktiviteter som vi afholder. Det har givet mig mulighed for, at få en rigtigt god indsigt og læring omkring den politiske dagsorden.
Til dagligt er jeg pædagogisk leder i en daginstitution i Ballerup.
I min fritid er jeg aktivt medlem i både mit lokal miljø, via Afdelingsbestyrelsen i Grantoften og på min datters skole, som formand for skolebestyrelsen på Baltorpskolen. Det er vigtigt for mig at stille mine kompetencer til rådighed og søge indflydelse.

Mine politiske hovedinteresser er:
Børne og familie området
Ungdom og uddannelse
Udvikling af boligfælleskaber
Fællesskaber og plads til alle

Kandidat til KMB, I indeværende periode, 1. suppleant til KMB
Stilling:
Pædagogisk leder
Alder: 48 år
Telefon: 27 52 35 00
Email: dns@comxnet.dk

15. Erling Andersen

erlingandersen

Jeg ønsker at være brobygger. Lad Donald Trump om at bygge en mur. I Ballerup skal der bygges broer – mellem mennesker, generationer, bydele, erhvervsliv og det offentlige. Broer skaber udvikling – og gode sociale relationer i det fællesskab, som vores kommune er.

Jeg bor på Søholmen i Søndergård-bydelen i Måløv, en spændende bydel, skabt i en visionær kommune. Men der er også i fremtiden brug for nytænkning, udvikling og stillingtagen til opståede udfordringer – og jeg vil gerne være den, som bringer Søndergård-bydelens synspunkter ind på kommunalbestyrelsens bord.

Jeg er også optaget af, at den gode kommunale service ikke forringes – og erstattes af mere eller mindre udspekulerede betalingsordninger. Hvis det sker svigtes de generationer, som med stor efterrettelighed gennem hele livet har betalt høje skatter.

Jeg er gift med Bente og vi har to voksne børn.

Kandidat til KMB
Stilling:
Programchef
Alder: 59 år
Telefon: 30573719
E-mail: erling.andersen@privat.dk

16. Peter Schou

peterschou

Så mange som muligt, skal have det så godt som muligt.
I kommunalbestyrelsen vil jeg kæmpe for alle borgere, men især for de svageste stillede i samfundet og deres ret til et meningsfyldt og værdigt liv. I disse år får de rigeste i samfundet en stadig større del af kagen gennem skattelettelser, som de svageste betaler for. Uligheden vokser, den udvikling skal vi have stoppet!
Ballerup skal være en kommune hvor lighed og retfærdighed står øverst på dagsordenen.

Livs- og erhvervserfaring tæller.
Ballerup har brug for at blive ledet af folk, som har prøvet at stå med problemerne i det virkelige liv. Det at kunne sætte sig i andres sted og forstå deres følelser er vigtigt, hvis demokratiet skal fungere.
Ballerup skal holde på sine værdier.
Medlem af bestyrelsen i Socialdemokratiet.

Kandidat til KMB
Stilling:
Uddannelsesvejleder
Alder: 52 år
Telefon: 40 93 38 27
Email: schou@post6.tele.dk

17. Anja Holtze

anjaholtze

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for kultur og fritid samt børne og skoleområdet.
Vi satser på mennekser, og vi skal blive ved med at skabe de beste rammer for udvikling og trivsel.
Jeg vil arbejde for, at der kommer flere varme hænder på institutionerne, og at vi får skoler, hvor man tager hensyn til de mennesker, der gå og arbejder på skolerne.

Jeg vil arbejde for bevarelsen af de gamle landsbymiljøer, så de kan bevare deres kulturarv og blive mere aktraktive for alle borgere i hele kommunen. Fremadrettet skal flere småbørnsfamiler fra andre byer flytte til kommunen, fordi vi tilbyder bedre institutioner, skoler, boliger, sportsanlæg og foreninginsliv end nabobyerne.

Jeg vil i Kommunalbestyrelsen, for at påvirke kommunens politik både økonomisk og socialt.

Kandidat til KMB
Stilling:
Skolepædagog
Alder:
 41 år
Email: Fam.Holtze@gmail.com

18. Özcan Kizilkayaa

ozkan

Jeg er barnefødt i Lilletoften i Skovlunde. Jeg er gift og bor sammen med min kone i Ballerup.
Til dagligt arbejder jeg som sælger i en bilforhandler i Ballerup.
Jeg stiller op for anden gang til kommunalbestyrelsen, og sidder i kultur og fritidsudvalget. I min fritid arrangere jeg oplæg for skoler mv. om ordblindhed, for at motivere de unge til at tage kampen op om ordblindhed, samt sørger for at de kan fortsætte et helt normalt liv som alle andre unge. Mit handicap har motiveret mig til at tage mere ansvar for de unge der har det samme problem, så derfor vælger jeg at stille op igen i den by hvor jeg er født og opvokset i.

Mærkesager:
Handicap med fokus på ordblindhed
Kriminalitet med fokus på de unge
Kultur og fritid, Kultur er vores fælles værdi

Kommunalbestyrelsesmedlem
Stilling:
 Salgsrådgiver
Alder: 27 år

19. Mustafa Deveci

mustafa

Boet i Ballerup siden 2002 og far til 3, formand og fællestillidsrepræsentant for tolke i Danmark og tolke under internationale opgaver. Bestyrelsesmedlem Ballerup partiforening. 

Vi skal passe godt på vores ældre
Alt for mange ældre overlades til sig selv og sygner hen på landets plejehjem. Hver 3. beboer får sjældent besøg. Derfor er det vigtigt for os at styrke socialpolitisk dagsorden i ældreområdet. Vi skal arbejde målrettet på at gøre tilværelsen bedre for vores ældre i kommunen. Vi skal være med til at styrke aktiv deltagelse i foreningslivet og frivillighed. På den måde kan vi i fællesskab forebygge mange problemstillinger for vores ældre. Vi skal bruge vores kreativitet og arbejde på at gøre Ballerup til en ældrevenlig og bæredygtig kommune med vores fælles indsats på alle fronter.

Kandidat til KMB
Stilling:
International post coporation coordinator PostNord
Alder: 40 år

20. Michael Brønd

michaelbrønd

Lidt om mig: Jeg er 57 år, og mener ikke selv at jeg opsøger politiske problemer, men er noget forkert, så må der kæmpes for at lave det om.

Har været medlem af fagbevægelsen siden 1976 hvor jeg gik i lære.
Har været Tillidsmand, Sikkerhedsrepræsentant. Pt. Er jeg medlem af 3F (Ballerup) hvor jeg også sidder i Bestyrelsen.

 

Mærkesager:
Kommunen skal gøre sit bedste for at hjælpe Borgere.
En svag borger behøver ikke at være fattig.
Borgere der lukrerer på samfundet, skal ikke hjælpes.

Jeg har fokus på:
Langtidssyge.
Kontanthjælp.
Samfundstjeneste.
Kædeansvar.
Tænketank vedr. at få flere borgere / virksomheder til Ballerup

Kandidat til KMB

 

21. Martin Høyer Rasmussen

martin

Grunden til at jeg stiller op til kommunalvalg 2017 er simpel, jeg brænder for lokalpolitik. For mig er lokalpolitik der, hvor der er kortest mellem borger og politikker, og der hvor man kan se og mærke de beslutninger der bliver taget i kommunalbestyrelsen. Det er her man har mulighed for at gøre en forskel for den enkelte borger, og det er her hvor borgerne føler sig hørt.

Til trods for min unge alder, er jeg et modent og ansvarsfuldt menneske, der især brænder for 2 kerneområder af lokalpolitik:

  • Børne- og skolepolitikken: Vi skal have den bedste folkeskole for alle i Ballerup kommune.
  • Kultur- og fritidspolitikken: Alle skal have mulighed for at gå op i deres hobby i foreningslivet i kommunen.

Kandidat til KMB
Stilling:
Butiksassistent/bartender (studerende)
Alder: 21 år
Telefon: 31 95 47 09
Email: martin.hr@hotmail.com