PIP om bæredygtighed

      Kommentarer lukket til PIP om bæredygtighed
Hvornår:
14/04/2018 kl. 10:00
2018-04-14T10:00:00+00:00
2018-04-14T10:15:00+00:00
Hvor:
Præstevænget 12

pip

PiP-møder

“Politik i Præstevænget”

BÆREDYGTIGHED

Ballerup Kommune har udarbejdet og godkendt en Vision 2029, som sætter ret-
ning for, hvordan kommunen skal udvikle sig. Her spiller bæredygtighed en vigtig

rolle i forhold til vores sundhedstilbud, trivsel, uddannelse, infrastruktur, energi og
klima. For at sætte et særligt fokus på dette har kommunalbestyrelsen besluttet at
arbejde med 6 af FN’s 17 verdensmål, som Mogens Lykketoft præsenterede til et
tidligere PiP-møde.
Socialdemokratiet har påtaget sig dette vigtige hverv og ønsker at inddrage vores
medlemmer i forhold til at give deres input til udvikling og realisering af disse mål.

Musa Kekec, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, har påtaget sig an-
svaret for at køre denne proces og facilitere et par workshops til vores PiP-møder.

Repræsentanter fra de andre politiske partier samt frivillige organisationer vil lige-
ledes blive inviteret (f.eks. Grønt Råd).

Agenda:
· Hvorfor bæredygtighed – og fra et socialdemokratisk perspektiv? (15 min)

· Ballerup Kommunes vision 2029 herunder præsentation af de 6 FN ver-
densmål, som vi vil arbejde med i Ballerup (5 min)

· Workshop 1: Sundhed og Trivsel (mål #3) samt opfølgning (45 min)

· Workshop 2: Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål #11) samt opfølg-
ning (45 min)

· Afrunding og input til de stående udvalg i kommunalbestyrelsen (10 min)
Vi ser frem til at se så mange som muligt til dette spændende arrangement. Så vel
mødt. Husk, at der er morgenmad fra kl. 9:30.

Musa Kekec og Peter Schou